Български - Vesty Lingual

VESTY LINGUAL
☎: +359 898 255 157
VESTY LINGUAL
PHONE: +359 898 255 157
☎: +359 898 255 157
Go to content
НАУЧЕТЕ ЕЗИЦИ
...И СВЕТЪТ Е ВАШ
"Границите на моя език означават границите на моя свят."
– Лудвиг Витгенщайн

Научете, практикувайте и владейте чужд език

Уроци по следните 6 езика:
АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ИТАЛИАНСКИ
ИСПАНСКИ, РУСКИ, БЪЛГАРСКИНаучете, практикувайте и владейте чужд език

Бърз метод на обучение, дължащ се на богат опит с езици и няколко квалификации като учител.
Предимно комуникативен метод, приспособен към нуждите, способностите и желанията на обучаващите се.
Изготвяне и развиване на индивидуални планове/програми, целящи бързо овладяване на даден език.
Ако просто желаете да общувате или практикувате няколко различни езици, или да изучавате 2 и повече езика едновременно, не се колебайте, а се свържете.
___
УЧЕНЕ
Back to content